Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at arbejde med det beredskabshistoriske arbejde i Randers Kommune.
 • at skaffe økonomiske midler til arbejdet.
 • at skaffe medlemmer til det praktiske arbejde i foreningen.
 • at have ansvaret for driften af Kommandocentralen på Vestre Bakkevej og andre lokaler foreningen måtte disponere over.
 • at indsamle, registrere og opbevare effekter og viden fra:
  • tjenestegrenene ved Civilforsvaret / Redningsberedskabet
  • forsyningsstationen Langvang
  • Kommandocentralen, Vestre Bakkevej
  • beskyttelsesrum
  • bedriftsværn
  • boligværn
  • og anden tilsvarende aktivitet.
 • Formidle viden til befolkningen omkring:
  • Civilforsvaret / Redningsberedskabet i almindelighed.
  • Kommandocentralens påtænkte opgaver